Logo PTK

Dr n. med. Maciej Haberka - adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach (Kierownik: Prof. Zbigniew Gąsior) został laureatem nagrody naukowej Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz laureatem konkursu o Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Projekt naukowy "Tkanka tłuszczowa okołosercowa a zaawansowanie miażdżycy tętnic wieńcowych - ocena ilości, dystrybucji i funkcji tkanki tłuszczowej okołosercowej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową" jest realizowany we współpracy z Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii (Prof. Marek Deja, dr Adam Kowalówka) oraz Katedrą Farmakologii (Prof. Bogusław Okopień, dr Grzegorz Machnik).

Projekt jest kontynuacją badań nad rolą tkanki tłuszczowej okołosercowej w miażdżycy tętnic wieńcowych, szczególnie u chorych z cukrzycą i zespołem metabolicznym oraz badań dokumentujących różnice w profilu ekspresji cytokin pomiędzy tkanką epikardialną a innymi depozytami tkanki tłuszczowej. Celem dodatkowym jest m.in. ocena wartości dodanej nowych obrazowych wskaźników ocenianych metodą ultrasonografii naczyniowej, echokardiografii i rezonansu magnetycznego serca w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u osób otyłych.[Przesłano przez: Zbigniew Gąsior]