Plakat konferencji

To już trzynasty rok, kiedy jesienią spotkamy się na Konferencji „Profilaktyka w Medycynie”. W bieżącym 2016 roku odbędzie się ona w dniach 21-22 października w Auli A3 im. prof. W. Zahorskiego. JM Rektor prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki objął Konferencję Honorowym Patronatem.

Tegoroczna Konferencja wpisuje się w jubileusz XXX-lecia istnienia Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu razem z jej poprzedniczką – II Katedrą i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz funkcjonowania w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Profesora Leszka Gieca - II Oddziału Kardiologii. Gospodarzem i organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Zdrowiu.

Celem Konferencji jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Przedstawiać będziemy rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki lekarskiej.

W tym roku głównymi tematami będą zagadnienia z zakresu profilaktyki schorzeń u dzieci i osób w podeszłym wieku.  Konferencja adresowana jest do pracowników ochrony zdrowia, w tym lekarzy rodzinnych i innych specjalności, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów oraz do studentów naszej Uczelni. Wykładowcami są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście z innych Uczelni. Przewidujemy w programie Sesję Studencką, w której studenci kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu przedstawią prezentacje z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji.
Życzymy  wielu pozytywnych wrażeń naukowych i satysfakcji z uczestnictwa w Konferencji.

Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior 
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji


[Przesłano przez: Przemysław Jędrusik]

Strona Konferencji