dr hab. n. med. Lesław Niebrój

W wyniku wyborów uzupełniających, które odbyły się 22 września 2016 r., dr hab. n. hum. Lesław Niebrój,  kierownik Zakładu Etyki i Deontologii Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu został wybrany Prodziekanem ds. Studenckich. Kandydatura ta została pozytywnie zaopiniowana przez przedstawicieli studentów zasiadających w Radzie Wydziału.

Dr hab. n. med. Lesław Niebrój zastąpił na tym stanowisku prof. dr hab. n. med. Jerzego Jochema, który złożył rezygnację w związku z objęciem od 1 października br.  funkcji Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]