Jedności 8

„Dni Otwarte”
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 6-7październik 2016r

Miejsce: budynek Wydziału, Sosnowiec, ul. Jedności 8  od godz. 1000 do godz. 1500

6-7.10.2016r

 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Prof. dr hab. Krystyny Olczyk.
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego.

6.10.2016r     Wykład: Tajemnice okresu prenatalnego.

 • Dr n.biol. Ewa Klimacka Nawrot

7.10. 2016r    Wykład: Tajemnice okresu prenatalnego.

 • Dr n.biol. Ewa Klimacka Nawrot

 

6-7.10.2016r

Prezentacja wybranych Katedr 

1000  - 1500             Zwiedzanie Katedr, zapoznanie się z metodami prowadzenia ćwiczeń, wyposażeniem sal laboratoryjnych, przykładowymi ćwiczeniami, spotkania z nauczycielami akademickimi, studentami‍‌ z Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych.

Program warsztatów:

 1.  Katedra i Zakład Genetyki Medycznej: Na tropie chromosomów.
 2.  Zakład Chemii Analitycznej: Chemia w barwach tęczy.
 3.  Katedra i Zakład Żywności i Żywienia: Co w nas drzemie – analiza składu.
 4.  Katedra i Zakład Immunologii i Serologii: Co kryje kropla krwi?
 5.  Katedra Farmacji Stosowanej. Zakład Technologii Postaci Leku: Zajrzyj w głąb inhalatora.
 6.  Katedra i Zakład Biochemii: Barwa i światło czyli o biochemii w poezji Haliny Poświatowskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 7.  Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa: Rośliny w służbie zdrowia i urody.
 8.  Katedra i Zakład Biofarmacji: Chemia jest piękna, a farmacja jeszcze piękniejsza.
 9.  Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych: Czym jest podczerwień?
 10.  Katedra Chemii Organicznej: Barwa, światło i smak w chemii organicznej.
 11.  Katedra i Zakład Biofizyki: Zastosowanie spektroskopii EPR w medycynie i farmacji.
 12.  Zakład Parazytologii: „Rendez-vous z krwiopijcami”.
 13.  Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej: Zobacz geny w innym świetle.
 14.  Biblioteka: Z Biblioteką za Pan Brat.
 15.  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii: Czy grozi nam era post-antybiotykowa?
 16.  Katedra i Zakład Biologii Molekularnej: Genom, transkryptom, proteom.
 17.  Katedra Analizy Instrumentalnej: Zobaczyć niewidzialne-magia spektrometrii mas.
 18.  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej: Przygoda w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 19.  Katedra i Zakład Toksykologii: Jakość wody w naszym środowisku.
 20.  Katedra i Zakład Patologii: Patologia jako źródło wiedzy o chorobie.
 21.  Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych: I ty potrafisz zrobić swój własny kosmetyk. Woda- źródło życia, lek, kosmetyk – sprawdź jej jakość.


[Przesłano przez: Wanda Suchecka]