Logo programu

Dr hab. n. med. Jacek Durmała, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu znalazł się w gronie 20 tegorocznych laureatów  Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 22 września br. w Łodzi.  Wydarzenie to organizowane jest od 1998 roku, a od 2010 r. Gale Ambasadorów odbywają się w największych miastach Polski, m.in. w: Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, a w pracach kapituły uczestniczy grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało blisko 200 osób, w tym 8 pracowników SUM:

W 2015 r.:

  • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik - kierownik Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
  • Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek - kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
  • Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński -  III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM

W 2014 r.:

  • Dr hab. n. med. Wacław Kuczmik -  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM

W 2009 r.:

  • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - ówczesny kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach

W 2008 r.:

  • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca

W 2007 r. :

  • Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz - kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału lekarskiego w Katowicach

 

 [Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]