W dniu 12 lipca 2016 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania standardów kształcenia na jednolitych 5-letnich studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu ds. opracowania wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, reprezentowanego przez konsultantów wojewódzkich ds. Fizjoterapii, pod przewodnictwem Krajowego Konsultanta ds. Fizjoterapii, dr Zbigniewa Wrońskiego oraz przedstawiciele uczelni wyższych kształcących na kierunku fizjoterapia pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Domagalskiej-Szopy.

Celem zebrania było wypracowanie, a następnie przekazanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnego stanowiska w sprawie konieczności dokonania regulacji prawnych, które pozwolą na wprowadzenie od 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych na kierunku fizjoterapia – zgodnie z zapisami uchwalonej przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 r. Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994).

 

[Przesłano przez: Alicja Podhajska]