Logo EUA

We wtorek 19 lipca 2016 roku zarząd European University Association (EUA), którego członkiem jest przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wydał oświadczenie potępiające przymusowe dymisje dziekanów tureckich uczelni.

Turecka Rada Szkolnictwa Wyższego (YÖK) nakazała rezygnację 1577 dziekanów wszystkich tureckich uniwersytetów, zarówno państwowych i prywatnych. Ponad 15 tys. pracowników szkolnictwa zostało zawieszonych.

Zarząd European University Association zdecydowanie potępia te działania i wyraża poparcie dla społeczności akademickiej w Turcji. Jednocześnie wzywa wszystkie rządy krajów europejskich, uniwersytety i uczonych do zdecydowanego przeciwstawiania się takim działaniom i do wspierania demokracji w Turcji, w tym autonomii instytucjonalnej i wolności akademickiej dla uczonych i studentów.

European University Association (EUA) reprezentuje i wspiera szkoły wyższe w 47 krajach. Stowarzyszenie, które zrzesza 850 członków, jest największą organizacją reprezentującą uniwersytety w Europie. Do jego priorytetów należą między innymi: budowanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach procesu bolońskiego, badania i innowacje, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz podnoszenie rangi uniwersytetów europejskich.

EUA jako organizacja zrzeszająca uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz stowarzyszenia i sieci szkół wyższych jest głosem społeczności akademickiej w Europie.

Oświadczenie EUA: EUA Statement condemning the forced resignation of 1577 university deans

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]