Plakat

28 października br. w Katowicach odbędzie się III Sympozjum „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach stawu”. Zaproszeni Wykładowcy z pewnością zapewnią najwyższy poziom merytoryczny przekazywanych doświadczeń i wiedzy. Wybrane tematy referatów mają na celu kompleksowe przedstawienie patofizjologii zmian oraz zasad chirurgicznego zmierzenia się ortopedy i traumatologa ze współczesnymi wymogami prawidłowego postępowania w tych niezwykle trudnych i skomplikowanych przypadkach.

Ulotka - program

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]