Logo SUM

Od 14 września 2015 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest Międzynarodowym Centrum Treningowym American Heart Association (AHA).

 

 

 

Zdobycie tego prestiżowego certyfikatu otworzyło przed SUM możliwość prowadzenia samodzielnych szkoleń. Dzięki finansowaniu kursów w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w kwocie 661 000 zł, Uczelnia zyskała możliwość poszerzenia kadry instruktorskiej, która odbędzie staże z grupą 1500 studentów  SUM do 2017 r. Co więcej, dzięki odbyciu kursów instruktorskich przez pracowników Uczelni będzie można przeprowadzać kolejne szkolenia dla studentów tak, by docelowo każdy absolwent Uczelni legitymował się ukończeniem profesjonalnego kursu z zakresu BLS.

Obecnie ruszył nabór do pilotażowej grupy 160 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy wezmą udział w szkoleniu z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych BLS (Basic Life Support). W kursie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa. Po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzyma uznawany w szpitalach na całym świecie imienny certyfikat American Heart Association (AHA). Szkoleniem instruktorskim BLS zostanie objętych również 40 pracowników SUM.

Dodatkowo, spośród uczestników kursu podstawowego zostanie wyłoniona grupa chętnych studentów, która weźmie udział w szkoleniach z zaawansowanych procedur: Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla dorosłych) oraz Pediatric Advanced Life Support (PALS - Pediatryczne zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). Przewidziano na nich po 120 miejsc dla studentów i 18 dla  pracowników SUM.

Więcej:

Ogłoszenie o naborze do udziału w kursie (http://cdism.sum.edu.pl/podstrony-projektu-power/szkolenia-i-konferencje/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]