Logo SUM

SUM otrzyma dofinansowanie do projektu „ReGenHeart – Clinical development and proof of principle testing of new regenerative VEGF-D therapy for cost-effective treatment of refractory angina A phase II randomized, double-blinded, placebo-controlled study”, w ramach programu HORYZONT 2020.

 

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest jednym z 9 konsorcjantów, którzy wspólnie złożyli wniosek na konkurs H2020-SC1-2016-RTD i uzyskali wysoką ocenę merytoryczną. Koordynatorem projektu jest Kuopio University Hospital z Finlandii.

Celem projektu będzie przeprowadzenie badania klinicznego II fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie przewlekłą dławicą piersiową za pomocą endomiokardialnego podania wektora AdVEGF-D systemem NOGA.

Kierownikiem merytorycznym projektu w SUM będzie Pan prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Kierownik Kliniki Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Jest to jego drugi projekt, który będzie finansowany w ramach programu HORYZONT 2020 i jeden z czterech projektów złożonych w 2016 roku przez Pana Profesora Wojakowskiego. 

Budżet projektu ReGenHeart dla SUM wyniesie 591 250 euro. Dofinansowanie wynosi 100%. Podpisanie Umowy Grantowej nastąpi za około cztery miesiące, a realizacja projektu rozpocznie się na początku 2017 roku. W część kliniczną projektu ReGenHeart zaangażowany zostanie również Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, który będzie pełnił rolę powiązanej z SUM Strony Trzeciej.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]