dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

21 czerwca br. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył  akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Tytułu naukowy profesora otrzymała dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pracy naukowej szereg prac oryginalnych prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik dotyczyło jadłowstrętu psychicznego. Szczególnie zajmowała się regulacyjną rolą oreksyny A (OXA), oreksyny B (OXB), greliny (GRE) i leptyny (LEP) u chorych z jadłowstrętem psychicznym leczonych psychoterapią.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (od 1991 r., w latach 1991–1999 skarbnik Śląskiego Oddziału Regionalnego), Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 1994 r., od 1999 przez dwie kadencje – z-ca przewodniczącego  tej sekcji, od 2010 r. – przewodnicząca tejże sekcji), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 1994 r., od 2013 – członek Prezydium ZG) oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (od 1987).

Wyróżniona przez JM Rektora SUM nagrodami zespołowymi I stopnia za działalność naukową (2003/2004, 2008, 2010, 2012) oraz dydaktyczną (2009, 2011), nagrodą zespołową II stopnia za działalność dydaktyczną (2001/2002) oraz nagrodą zespołową III stopnia za działalność dydaktyczną (2007). W 2009 r. została uhonorowana statuetką Dobrego Anioła za całokształt pracy dydaktycznej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

[Źródło: CDDMiF, Fot. w zbiorach CDDMiF]