Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIII edycję Konkursu OTWARTE DRZWI, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Tematyka badawcza prac powinna dotyczyć zjawiska niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace może zgłosić dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent.

Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Termin składania prac upływa 25 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje o Konkursie są zamieszczone na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3199,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-OTWARTE-DRZWI-XII.html


[Przesłano przez: Marta Milewska]