Emilia Gutkowska, Natalia Stronciwilk i Martyna Harnasz – studentki IV roku kierunku analityka medyczna, członkinie Koła Naukowego Medigenet działającego przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, zdobyły drugą nagrodę w sesji "Immunologiczno-Genetycznej" prezentując pracę pt. Potencjał przerzutowy komórek glejaka wielopostaciowego linii U87MG z wyciszonym genem VEGFR2” podczas odbywającej się 21 maja 2016 r. w Lublinie, IV Ogólnopolskiej Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej. Opiekunem  Koła Naukowego jest  dr n. med. Monika Paul-Samojedny.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]