Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został wybrany nowym Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2016-2020. Na tym stanowisku Rektor SUM zastąpi prof. dr. hab. n. med. Janusza Morysia, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zastępcą przewodniczącego KRAUM wybrano prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. Obecnie celem KRAUM, będącej autonomicznym zgromadzeniem Rektorów jest umocnienie współpracy między Uniwersytetami Medycznymi oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, w tym: opracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów oraz Dyrektora CMKP i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych; podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych; inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych; przedstawianie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP; reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej i organizacyjnej; występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej oraz działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]