1 czerwca w auli im. prof. dr hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie, odbyła się uroczystość promocji Pana prof. Jacques’a J.M. van Dongena na doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział:

Rodzina i przyjaciele Profesora, Jan Chrząszcz - Wicewojewoda Województwa Śląskiego, Waldemar Bojarun - Wiceprezydent Miasta Katowice, Katarzyna Dzióba - Wiceprezydent Miasta Zabrze, Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska - Dyrektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  Prof. Tomasz Miczka - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Prof. Jan Styczyński -  Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy, Prof. Andrzej Bisztyga - Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Prof. Grzegorz Opala - Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dyrektorzy Szpitali Klinicznych SUM, Uczestnicy VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Władze i Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także członkowie Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu.

Uroczystość otworzył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki: „Z wielką satysfakcją przewodniczę dzisiejszej uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Jacques’owi Van Dongenowi – wybitnemu światowemu autorytetowi w dziedzinie immunologii klinicznej, immunodiagnostyki i hematologii molekularnej. Jest to dla nas szczególny zaszczyt i honor”. – podkreślił JM Rektor.

Sylwetkę prof. Van Dongena przedstawił wnioskodawca postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa – prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor-elekt ds. Nauki SUM, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.  W swojej laudacji podkreślił liczne dokonania prof. van Dongena oraz długoletnią współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

Dzięki niej mogliśmy rozwinąć ścieżkę badań naukowych  związanych z nowoczesną cytometrią przepływową, pozyskiwać granty i kontynuować badania naukowe w naszej Uczelni. Była to współpraca przynosząca wiele korzyści. Razem prowadziliśmy grant ERA-NET PRIOMEDCHILD „Ocena skuteczności leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą 8-kolorowej cytometrii przepływowej”, dzięki czemu cytometryczna ocena choroby resztkowej dla polskich pacjentów z  chorobami nowotworowymi jest w tej chwili rutynowym badaniem diagnostycznym”.

„To dla mnie prawdziwy zaszczyt i wspaniała okazja do wizyty” – mówił, dziękując za przyznany tytuł, prof. Jacques van Dongen, podkreślając, że współpraca naukowa z SUM zawsze przebiegała w dobrej i przyjaznej atmosferze. 

Następnie Profesor wygłosił wykład pt. „Diagnostyka i monitorowanie ostrych białaczek: od narzędzia badawczego do interwencji terapeutycznej”

Uroczystość zakończyło odśpiewanie tradycyjnego Gaudeamus.

 

[Przesłano przez: Michał Henke]