30 maja 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie podczas którego podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Ze strony SUM w spotkaniu udział wzięli: Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Prorektor-elekt ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka oraz przedstawiciele Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

UŚ reprezentowali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,  Rektor-elekt UŚ - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Kanclerz UŚ - dr Agnieszka Skołucka,  Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ - dr hab. Danuta Stróż oraz Dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach - dr hab. Tomasz Goryczka.

Umowę sygnowali prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Na mocy porozumienia  strony zadeklarowały  współpracę w obszarach wspólnych zainteresowań, między innymi w dziedzinie poszukiwania nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów.

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]