Nagrodzeni

Maciej Dyrbuś, student Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zajął II miejsce w klasyfikacji indywidualnej, ustępując jedynie reprezentantowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w finale XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej dla Wydziałów Lekarskich Uczelni Medycznych „SUPERHELISA 2016”, który odbył się w Warszawie 

20 maja br. W klasyfikacji zespołowej drużyna Wydziału Lekarskiego w Katowicach w składzie: Anna Boryczka, Diana Sikora i Maciej Dyrbuś zajęła IV miejsce.

Eliminacje do konkursu składają się z trzech etapów: testu (100 pytań), egzamin pisemnego (5 pytań otwartych) oraz finałowego egzaminu ustnego (3 pytania). Do ostatniego etapu zaprasza się 8 najlepszych studentów. Organizatorem tegorocznego finału była Katedra i Zakład Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]