20 maja 2016 roku w auli im. prof. dr. hab. Witolda Zahorskiego przy ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie odbyła się konferencja poświęcona życiu i działalności Hanny Chrzanowskiej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach dr hab. n. med. Marek Waluga, Ks. Dr Wojciech Bartoszek – Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych oraz prelegenci: Tadeusz Wadas –  Przewodniczący Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i Przewodniczący Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,  Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  Hanna Paszko  – Ekspert ds. etyki przy NRPiP w Warszawie, Izabela Ćwiertnia – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich - Oddziału Kraków, Marzena Florkowska – autorki książki o Hannie Chrzanowskiej pt.:"Moje spotkania z Hanną Chrzanowską, pół wieku później" oraz dr hab. n. hum. Lesław Niebrój – z Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.

Gości powitał Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, a konferencję poprowadziła dr n hum. Halina Kulik, kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.

Wykład programowy pt. "Komu etyka jest (nie)potrzebna: Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach (Monteskiusz)” wygłosi dr hab. Lesław Niebrój.  Zaproszeni goście podjęli  także dyskusję na temat: „Czy współczesnemu pielęgniarstwu potrzebna jest etyka?”

Podczas uroczystości odbyło się także tradycyjne „czepkowanie”. Czepek – jako symbol oddania, poświęcenia i wyboru zawodu polegającego na pomaganiu innym,  został wręczony studentom I roku pielęgniarstwa.

Hanna Chrzanowska (ur. 7 października 1902 w Warszawie, zm. 29 kwietnia 1973 w Krakowie) – była  pielęgniarką, instruktorką pielęgniarstwa i  prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego.

Od 1926 do 1929 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. W latach od 1929 do 1939 redagowała miesięcznik "Pielęgniarka Polska". Ponadto dużo publikowała z dziedziny pielęgniarstwa.

Po wybuchu wojny w 1939 przyjechała do Krakowa. Po wojnie i po otwarciu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie, pracowała jako kierownik działu pielęgniarstwa społecznego i domowego zwracając uwagę na solidne przygotowanie swych uczennic do pielęgnowania chorych w warunkach domowych. W tym celu wspólnie z nimi odwiedzała obłożnie chorych, służąc im radą i pomocą podczas odbywanych przez nie praktyk.

W 1966 zachorowała na chorobę nowotworową. Mimo operacji choroba dalej szerzyła się w jej organizmie wskutek czego doprowadziła do śmierci, która nastąpiła 29 kwietnia 1973.

Starania o wykazanie jej świętości doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, który to został otwarty 3 listopada 1998. 1 października 2015 Papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót Hanny Chrzanowskiej, odtąd przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej. (źródło: wikipedia)

 

[Przesłano przez: Alicja Podhajska]