Hanna Chrzanowska

„PIELĘGNIARSTWO – MIŁOŚĆ i PASJA. W HOŁDZIE HANNIE CHRZANOWSKIEJ” – to tytuł konferencji, która odbędzie się 20 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w auli im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Wykład programowy pt. "Komu etyka jest (nie)potrzebna: Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach (Monteskiusz)” wygłosi dr hab. Lesław Niebrój. 

Zaproszeni goście podejmą także dyskusję na temat: „Czy współczesnemu pielęgniarstwu potrzebna jest etyka?”

W panelu wezmą udział eksperci:

  • - Tadeusz Wadas - Przewodniczący Komisji Etyki przy NRPiP w Warszawie. Przewodniczący Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych
  • - Anna Janik – Przewodnicząca OIPiP
  • - Hanna Paszko - Ekspert ds. etyki przy NRPiP w Warszawie
  • - Izabela Ćwiertnia - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich -Oddziału Kraków
  • - Marzena Florkowska - autorki książki o Hannie Chrzanowskiej pt.:"Moje spotkania z Hanną Chrzanowską, pół wieku później"
  • - dr hab. n. hum. Lesław Niebrój – Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
  • - Ks. Dr Wojciech Bartoszek - Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych.

Podczas uroczystości odbędzie się także tradycyjne „czepkowanie”.
Czepek – jako symbol oddania, poświęcenia i wyboru zawodu, polegającego na pomaganiu innym zostanie wręczony studentom I roku pielęgniarstwa.

 

Zaproszenie pdf


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]