Powołanie II

Doktor nauk przyrodniczych Tadeusz Sadowski, Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego Katedry Toksykologii i Uzależnień Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu został w dniu 4 maja 2016 r. powołany przez Wojewodę Śląskiego, Jarosława Wieczorka, na stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dr n. przyr. Tadeusz Sadowski jest związany z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach od 1 maja 1978 r. Jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych poruszających tematykę promocji i edukacji zdrowotnej, ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego.

Gratulujemy Panu Doktorowi!

Powolanie I

 
[Przesłano przez: Justyna Skolik]
[Zdjęcia: źródło Śląski Urząd Wojewódzki foto: Anna Skrzypek-Jawor]