Ewa Olszańska

Ewa Olszańska, studentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, działająca w Kole Naukowym przy Katedrze Fizjologii prowadzonym przez dr. Tomasza Sawczyna, zajęła pierwsze miejsce w sesji Gastrointestinal and Hepatic Surgery podczas 12th Warsaw International Medical Congres, co pozwoliło jej na zakwalifikowanie się do Plenary Sesion, gdzie  przedstawiono 9 najlepszych prac  z 416 prezentowanych na wszystkich sesjach.

Dyplom I

W sesji plenarnej Ewa Olszańska zajęła trzecie miejsce za pracę pt: "Concentration of HSP70 in selected tissues of Zucker Lepr(fa) rats after ileal transposition (IT) i wygrała m.in.  2-tygodniowy staż w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Sesji plenarnej przewodniczył Bert Sakmann, laureat nagrody Nobla z 1991.

Dyplom II 

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]