17 lutego 2014 r. w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące strategii rozwoju dla Śląska i Małopolski do roku 2020.

W czasie spotkania przedstawione zostały najważniejsze atuty i wyzwania rozwojowe oraz cele rozwoju Polski Południowej. Zaprezentowane zostały także możliwości realizacji i finansowania projektów ponadregionalnych na poziomie krajowym.

Jednym z punktów spotkania było powołanie Rady Koordynującej współpracę województwa śląskiego i małopolskiego w realizacji wspólnej strategii. W jej skład weszli przedstawiciele obu regionów. Akt powołania do Rady Koordynującej odebrała Pani Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin – Kowalik.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]