Podziękowania

 Najserdeczniejsze podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Prof.dr hab.n.med. Wojciecha Króla
oraz złożone wieńce i kondolencje 

składają
Pracownicy Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu
SUM w Katowicach
dr hab. n. med. Zenon Czuba prof. SUM