Towarzystwo skupia tysiące członków, w tym najwybitniejsze autorytety w dziedzinie okulistyki z całej Europy – Pani Profesor jest jedynym przedstawicielem Polski w tym gronie.

Najważniejszym problemem, który pojawia się na forum Towarzystwa, jest leczenie zaćmy i starczowzroczności. Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych zajmuje się głównie edukacją lekarzy, wydawaniem zaleceń terapeutycznych, wprowadzaniem nowych metod leczenia oraz organizacją i wsparciem konferencji i szkoleń.

Pani Prof. Ewa Mrukwa-Kominek jako pierwsza w Polsce przeprowadziła operację wszczepienia soczewki bioanalogicznej pacjentowi cierpiącemu z powodu zaćmy. 


[Przesłano przez: Justyna Skolik]