Uczestnicy I

W dniu 8 maja 2016 r. pracownicy Zakładu Propedeutyki Położnictwa, Zakładu Fizjoterapii oraz  Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod kierownictwem Pani prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty przeprowadzili warsztaty edukacyjne dotyczące zdrowia kobiety i mężczyzny w ramach V Kongresu „ Obywatel Senior”, który odbył się w Parku Śląskim.

Warsztaty „Zdrowy Senior”  obejmowały zagadnienia dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych:

  • raka piersi: nauka samobadania piersi i zasady prowadzenia samokontroli;
  • raka szyjki macicy: warsztaty tematyczne na temat badania cytologicznego;

Dokonano oceny stanu ogólnego poprzez: kontrolę tętna, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę poziomu glukozy we krwi, ocenę masy ciała, wzrostu, pomiar obwodów ciała (obwód pasa i bioder), wskaźnika BMI oraz pomiar tkanki tłuszczowej.

Możliwa była również: ocena stanu psychicznego (wykonanie testu MMSE Mini - Mental State Examination), wczesnego rozpoznawania depresji (test BDI Beck Depression Inventory), wczesnego rozpoznania nietrzymania moczu zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

Uczestnicy II
Zespół fizjoterapeutów przeprowadził wśród Seniorów kompleksową ocenę narządu ruchu obejmującą: komputerową ocenę wysklepienia stóp, której celem było wczesne wykrycie zaburzeń wysklepienia zwiastujących zaburzenia funkcji/struktury stopy; ocenę składu masy ciała za pomocą wagi TANITA.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty dotyczące ergonomii czynności dnia codziennego, a także profilaktyka i nowoczesne metody terapii zespołów bólowych kręgosłupa. Zgromadzone wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania indywidualnych zaleceń w zakresie postępowania usprawniającego oraz ewentualnych wskazań do dalszej diagnostyki.

9 maja 2016 w Skansenie odbył się wykład pt. „Seks po sześćdziesiątce – czy skazany jest na emeryturę?”, który  wygłosiła prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta - Prorektor-elekt ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ SUM.  Tematyka spotkania dotyczyła m.in. menopauzy, zalet bycia dojrzałą kobietą i zdrowia intymnego.

Uczestnicy III
W trakcie dwudniowego święta Seniorów,  przybliżono uczestnikom tematykę związaną nie tylko ze zdrowiem, ale również ze sztuką, sportem, nauką i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Organizatorzy serdecznie zapraszają za rok wszystkie osoby zainteresowane tematyką senioralną. 

/ dr Mariola Czajkowska, Zakład Propedeutyki Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM/

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winker]

 Obywatel Senior III