22 kwietnia 2016 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku farmacja.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk — Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego, dr Piotr Brukiewicz — Prezes  Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, mgr Andrzej Bednarz — Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, mgr Krzysztof Majka — Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach,  mgr Jolanta Dominek — Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach, mgr Magdalena Baścik — Prezes Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, władze Wydziału, nauczyciele akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów.

Absolwenci zostali uroczyście pożegnani przez Panią prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego — prof. dr. hab. n. farm. Stanisława Boryczkę, Opiekuna — dr hab. n. med. Urszulę Cegiełę,  dr. Piotra Brukiewicza oraz mgr Magdalenę Baścik, a także przez przedstawiciela Samorządu Studenckiego oraz organizacji Młoda Farmacja Sosnowiec.

Po złożeniu uroczystego ślubowania absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów oraz Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, które wręczył Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach — dr Piotr Brukiewicz.

Zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. n. med. Małgorzaty Maciążek-Jurczyk z Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej pt. „Konsekwencje patologicznych modyfikacji struktury albuminy”.

/Paulina Nowak Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego WFzOML/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]