Donacja

7 maja br. odbyła się uroczystość pożegnania 70 zmarłych osób, które przekazały swoje ciała na potrzeby nauki.

Był to już XIII uroczysty Pochówek Darczyńców, który jest częścią Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego Memoriałem im. o. Profesora Józefa Marii Bocheńskiego - zakonnika, profesora, myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek oraz Prodziekani Wydziału: prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk i dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, kierownik Katedry
 i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, krewni Darczyńców, studenci, lekarze i pracownicy naukowi.

Zebranych na uroczystości powitał kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM dr hab. n. med. Grzegorz Bajor prof. nadzw. Zwracając się do rodzin Darczyńców powiedział: „Dzięki Programowi Świadomej Donacji możemy w sposób nowoczesny uczyć studentów oraz szkolić lekarzy. Bez zrozumienia ze strony Waszych bliskich nie byłoby tego programu. Nie byłoby możliwości zdobywania wiedzy przez studentów i nie byłoby dobrze wyszkolonych lekarzy”.

Także prof. dr hab. n. med. Jan Duława podkreślił wagę daru, jakim jest przekazanie ciała na rzecz nauki: „„Decyzja Waszych bliskich zasługuje na największą wdzięczność i szacunek. Macie prawo,
a nawet obowiązek być z niej dumni”.

Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.

Program Świadomej Donacji Zwłok w  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach został wprowadzony w 2003 r.  jako pierwszy w Polsce. Projekt ten ma na celu informowanie i pozyskiwanie świadomych donatorów. Motto Memoriału brzmi: „Niech umilkną rozmowy, niech zamrze śmiech, w tym miejscu śmierć cieszy się, że pomaga życiu”

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]