Dyplom

Studenci Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: Mateusz Wilk, Tomasz Kirmes, Karolina Sypel i Izabela Paluch, uzyskali I nagrodę za prezentację pracy pt. "Nauczanie Etyki Lekarskiej na Studiach Medycznych w Opinii Studentów Medycyny" podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, która odbyła się w dniach 14-17 kwietnia 2016 r. w Białymstoku i Supraślu. Opiekunem Koła jest dr hab. n. med. Czesław Chowaniec.

Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, doroczna  Konferencja jest poświęcona problemom prawno-etycznym oraz  zagadnieniom z obszaru socjologii, filozofii i psychologii w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem psychoonkologii, medycyny paliatywnej, opieki długoterminowej i hospicyjnej.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]