Logo SUM

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z decyzją JM Rektora dzień 02 maja 2016r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Uczelni.

Z-ca Kierownika Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
mgr inż. Katarzyna Masło


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]