22 kwietnia br. odbyły się obchody jubileuszu 15-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Wiceprezydent Miasta Katowice  Bogumił Sobula, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia  Beata Cholewka, Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Barbara Daniel, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Anna  Janik, Dyrektor  Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Mieczysław Wołosz oraz Zastępca Dyrektora -  Magdalena Biela, Prezydium Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych: prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska i prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski,  Sekretarz Rady dr Mariola Głowacka oraz pozostali członkowie KRASZPIP-u,  Dziekani i Prodziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu w Polsce: prof. dr hab. n. med.  Tomasz Brzostek - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, prof. dr hab. n. med.  Kornelia Kędziora-Kornatowska - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka -  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Piotr Lass - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr hab. n. med. Joanna Rosińczuk - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr Piotr Karnej - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.  Jan Duława, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr hab. n. farm Elżbieta Grochowska-Niedworok, Prodziekani Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM: prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek i prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk,a także pracownicy, studenci i doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM.

Gości powitała Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.  Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, który podziękował za dotychczasową  pracę Dziekanom Wydziału oraz wszystkim pracownikom: „sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu i jego dynamiczny rozwój  nie byłby możliwy gdyby nie entuzjazm i wytrwałość wielu osób – na czele z liderami, którzy pełniąc obowiązki dziekanów  i prodziekanów obrali sobie za cel stworzenie nowoczesnego  i liczącego się w kraju ośrodka akademickiego”. – powiedział JM Rektor.

Historię Wydziału na przestrzeni 15 lat przedstawiła prof. Violetta Skrzypulec-Plinta. Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy podziękowali Pani Dziekan oraz innym nauczycielom akademickim i pracownikom dziekanatu za pomoc i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy.

Na wniosek JM Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, za pośrednictwem Ministra Zdrowia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nadał odznaczenia państwowe, pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

ZŁOTYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI odznaczeni zostali:

 •          prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz
 •          dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta

SREBRNYM  KRZYŻEM  ZASŁUGI odznaczeni zostali:

 •          dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
 •          dr hab. n. hum. Lesław Niebrój

MEDALEM  ZŁOTYM  ZA  DŁUGOLETNIĄ  SŁUŻBĘ  odznaczeni zostali:

 •          prof. dr hab. n. med. Jan Duława
 •          prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz

MEDALEM  SREBRNYM ZA  DŁUGOLETNIĄ  SŁUŻBĘ  odznaczony został

 •          dr hab. n. med. Jan Szewieczek

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 6 maja 2016 r.

Kolejnym punktem uroczystości było przyznanie Medali Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uhonorowani zostali:   

 •          dr n. med.  Irena Dyner-Jama
 •          dr hab.  n. med. Jacek Durmała
 •          prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba
 •          mgr Maria Jachimczak
 •          dr n. hum. Halina Kulik
 •          red.  Maria Zawała
 • Następnie odbyła się  Jubileuszowa Sesja Naukowa. Wykłady wygłosili:

 •          prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska - „Perspektywy nauk o zdrowiu”
 •          prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska - „Pomyślne starzenie się – czy możliwe?”
 •          dr n. o zdrowiu Beata Cholewka - „Aktualny stan prawny w zakresie regulacji dotyczących kompetencji pielęgniarek i położnych”
 •          prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń - „Stopa cukrzycowa – istotny problem interdyscyplinarny”
 •          prof. dr hab. n. med. Jan Duława - „Jatrogenia i polipragmazja – nowe wyzwania medycyny”
 •          prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior - „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób serca”
 •          dr hab. n. o zdrowiu  Małgorzata Domagalska-Szopa - „Nowoczesne trendy w fizjoterapii”
 • Obecni na uroczystości Dziekani i Prodziekani Wydziałów Nauk o Zdrowiu oraz członkowie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych odwiedzili także Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, gdzie wzięli udział w pokazie oraz zapoznali się z infrastrukturą obiektu. Pobyt w Katowicach był także okazją do spotkania i omówienia najważniejszych  zagadnień dotyczących nauczania studentów na kierunkach prowadzonych przez Wydziały Nauk o Zdrowiu.

  Po południu odbył się piknik dla pracowników i studentów Wydziału. Wśród licznych atrakcji był m.in. pokaz sprawności fizycznej oraz taktyki i technik interwencji z udziałem słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, nauka pierwszej pomocy zorganizowana przez Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego SP ZOZ  MSW  w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi oraz zawody sportowe.  Piknik zakończyły występy artystyczne – układ taneczny wykonali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, a swoim śpiewem gości pikniku zachwyciła studentka WNoZ  - Julia Parka.

   

  [Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]