Baner

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki. Do 19 czerwca 2016 r. przyjmowane będą zgłoszenia młodych naukowców do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych.

Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI 14 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów podczas uroczystej gali w październiku.
Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.polityka.pl/stypendia


[Przesłano przez: Agata Kalfarska]