Plakat

Studenci kierunku Biotechnologia Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, serdecznie zapraszają do udziału w IX edycji Warsztatów „DNA-Encyklopedia Życia”, które odbędą się 6 maja br., w godzinach 10.00-17.00 przy Placu Stulecia w Sosnowcu.

Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie koordynowane przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, które odbywa się corocznie w największych miastach Polski.

Celem warsztatów jest propagowanie wiedzy z dziedziny biotechnologii oraz  popularyzacja nauki wśród społeczeństwa. W czasie tego wydarzenia planowane są:

  • demonstracyjne doświadczenia z udziałem publiczności
  • wystawa zdjęć promująca szeroko pojętą biotechnologię
  • prezentacja preparatów mikroskopowych
  • krótkie wykłady prowadzone przez studentów Biotechnologii Medycznej
  • konkursy z udziałem przechodniów, uczniów oraz studentów.

Pragniemy tą inicjatywą zachęcać ludzi młodych do studiowania Biotechnologii Medycznej na tutejszym Wydziale Uczelni, tym samym szerzyć pozytywny wizerunek Biotechnologii w Polsce oraz promować pozytywny obraz miasta nie tylko w płaszczyźnie województwa ale i również kraju.

Koordynator Warsztatów „DNA-EŻ”- 2016 Sosnowiec
Małgorzata Małek

 [Przesłano przez: Agata Kalafarska]