Dyplom

W prowadzonym przez Laboratorium Badawcze przy Instytucie Informatyki Politechniki Bliskiego Wschodu (Informatics Institute of Middle East Technical University), Rankingu Uniwersytetów „University Ranking by Academic Performance (URAP)”, SUM zajął 13 miejsce w Polsce oraz  959 miejsce w Światowym Rankingu 2015-2016 wśród 2000 sklasyfikowanych do tego rankingu uczelni. Dla porównania, w  klasyfikacji URAP za 2013-2014 r., spośród uczelni z Polski SUM zajął 17 miejsce.

2500 uczelni z całego świata poddano kwalifikacji do systemu rankingowego URAP na podstawie oceny jakości akademickiej, zdefiniowanej w oparciu o liczbę publikacji. Następnie,  stypizowano 2000 uczelni, które włączono do URAP, a o poszczególnych miejscach otrzymanych w rankingu decydowały takie wskaźniki jak:

  • artykuły w 2014 r. – jako wskaźnik bieżącej „produktywności” naukowej, źródło danych stanowiła baza InCites,
  • cytowania od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik współczynnika oddziaływania badań prowadzonych w Uczelni, źródło danych stanowiła baza InCites,
  • wszystkie publikacje od 2012 r. do 2014 r. – jako wskaźnik „produktywności” naukowej, źródło danych stanowiła baza WebOfScience,
  • całkowity współczynnik oddziaływania artykułów od 2012 r. do 2014 r. - jako wskaźnik jakości prowadzonych badań, źródło danych stanowiła baza InCites,
  • całkowity współczynnik oddziaływania cytowań od 2012 r. do 2014 r.- jako wskaźnik jakości prowadzonych badań, źródło danych stanowiła baza InCites,
  • współpraca międzynarodowa od 2012 r. do 2014 r.- jako wskaźnik międzynarodowego uznania, źródło danych stanowiła baza InCites.


[Przesłano prze: Agata Kalafarska]