Wylegala Edward MD PhD, AAO

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała,  Pełnomocnik Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji, kierownik Oddziału Klinicznego  Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, został powołany do zespołu oceniającego w konkursie Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (IMI2 JU).

Wspólne Przedsięwzięcie Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2 (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking) to partnerstwo publiczno-prywatne zawarte pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

IMI2 JU będzie realizowane w latach 2014-2024, ale podobnie jak w programie Horyzont 2020, ostatnie konkursy będą ogłoszone w 2020 roku.

Budżet IMI2 JU wynosi 3,27 mld euro. 1,638 mld euro pochodzi z Komisji Europejskiej, 1,425 mln euro z EFPIA i 213 mln euro od innych członków i partnerów stowarzyszonych.

IMI2 JU przeznaczy te środki na badania w obszarach biomedycznych, mających na celu przyspieszenie rozwoju lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów.

Finansowane przez IMI2 JU badania będą dotyczyć: szczepionek nowej generacji, spersonalizowanych leków i leczenia, szybszego wdrażania skutecznej i stabilnej opieki zdrowotnej, wykorzystania środków publicznych oraz przemysłu sektorów zdrowia i nauk o życiu dla zaspakajania potrzeb w zakresie zdrowia publicznego, wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]