Logo SUM

Uprzejmie informuję, że  w 2016 roku zostały zaplanowane dodatkowe dni wolne dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

  • 25 marzec 2016 r.
  • 2 maj 2016 r.
  • 27 maj 2016 r.
  • 31 październik 2016 r.
  • 23 grudzień 2016 r.

Powyższe propozycje nastąpiły przy uwzględnieniu:

- przypadającej  na okres od dnia 24 marca do dnia 30 marca 2016 r. przerwy wakacyjnej wiosennej  zgodnie z Zarządzeniami Rektora: Nr 60/2015 oraz Nr 61/2015 z dnia 15 maja 2015 r.   w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016  dla studentów i doktorantów SUM.

-  pozytywnie rozpatrzonego wniosku Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w sprawie dni Rektorskich i wydanego w tym zakresie Zarządzenia  Rektora Nr 40/2016 z dnia 22.03.2016 r.  

- planowanych wakacji zimowych w okresie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia  01 stycznia 2017 r. oraz dnia Rektorskiego ujętych w projektowanym Zarządzeniu  w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017  dla studentów i doktorantów SUM.

                                                                                             

Kierownik Działu
ds.   Pracowniczych i Socjalnych
dr n. prawn. Helena Wicher


[Przesłano przez: E. Drzeżdzoń]