Dyplom

Praca pt. „Wybrane parametry i wskaźniki antropometryczne a stężenie 25(OH)D3 wśród wybranej grupy pacjentów powyżej 60 roku życia”

autorstwa:

  • Justyny Nowak - pracownika Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu i doktorantki Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  • Karoliny Kulik-Kupki - doktorantki Studium Doktoranckiego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  • Anny Brończyk-Puzoń - doktorantki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
  • Anety Koszowskiej - doktorantki Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

została nagrodzona jako najlepsza prezentacja wśród prac doktorantów i pracowników naukowych podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dietetyka gerontologiczna - wyzwania i szanse" odbywającej się  w Poznaniu  4 marca 2016 r.

Osobą prezentującą pracę była Justyna Nowak, a opiekunem pracy prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska.

Gratulujemy!
 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]