baner konferencji

W dniach 3-6 lipca 2016 roku w Krakowie odbędzie się 17 Europejski Kongres Biotechnologii. Kongres organizowany jest przez Europejską Federację Biotechnologii w ścisłej współpracy z firmą Targi w Krakowie.

Europejski Kongres Biotechnologii odbywa się co dwa lata i stanowi spotkanie nauki, liderów biznesu, inwestorów, wystawców oraz otoczenia politycznego.

Przewiduje się, że w 17 edycji ECB weźmie udział ponad 1000 uczestników, w tym przedstawiciele firm biotechnologicznych oraz farmaceutycznych, reprezentanci instytucji rządowych i regulacyjnych, dostawcy sprzętu laboratoryjnego i medycznego, specjaliści w dziedzinie oprogramowania, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego, doradcy inwestycyjni, prasa branżowa oraz wielu innych.

W programie Europejskiego Kongresu Biotechnologii:

 • 25 sympozjów,
 • 200 mniejszych paneli.
 • Zostaną w nim ujęte wszystkie dziedziny biotechnologii, w tym:

  biotechnologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biofarmacja, bio-processing, bioinżynieria, komórki macierzyste, genomika, fizjologia drobnoustrojów, produkcja białek rekombinacyjnych, syntetyczna biologia, biokataliza, inżynieria biochemiczna, biodegradacja, biotechnologia roślin, ochrona środowiska, zielona biotechnologia, technologia żywności, biopaliwa, a także kwestie związane z prawami własności intelektualnej oraz aspektami prawnymi w biotechnologii.

  Kongresowi będzie towarzyszyć wystawa oraz sesje posterowe.

  Szczegóły: http://ecb16.com/

   

  [Przesłano przez: Agata Kalafarska]