W dniu 18 marca 2016 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyła się Promocja Doktorska. W uroczystości udział wzięli:

Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Promotorzy, Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Promowani i ich bliscy.

Dyplom wręczono 21 doktorom i 2 doktorom habilitowanym.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymali:
Dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk
Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka
Dr hab. n. med. Robert Woj


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]