List

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskało nominację do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2016 w kategorii „Innowacje w medycynie”.

Nominacja jest związana  z uczestnictwem CMD SUM  w programie STRATEGMED II. Centrum, w ramach konsorcjum Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będzie uczestniczyło  w projekcie „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca” o akronimie RH ROT. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED. Jego budżet wynosi 27 mln zł.

Pomysłodawcą Polskiej Nagrody Innowacyjności jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]