baner konferencji

Zapraszamy do Zabrza, na II edycję organizowanej w dniach 18-19 marca br. w Zabrzu (Hotel Diament) międzynarodowej  konferencji MedTrends - Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia.

Celem organizowanej już po raz drugi konferencja MedTrends jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki, nowych technologii oraz świata biznesu  z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie. Spotkanie służyć ma także lepszej integracji środowisk, nawiązywaniu wielosektorowej współpracy w zakresie innowacyjnych projektów.

Tematyka tegorocznego spotkania poświęcona będzie e-zdrowiu (m.in. celom i zadaniom regionalnych platform e-zdrowia) oraz innowacjom w diagnostyce, terapii i rehabilitacji onkologicznej, neurologicznej i kardiologicznej. Wśród gorących tematów nie zabraknie również zagadnień związanych z medycyną personalizowaną i diagnostyką molekularną, nowoczesną e-edukacją oraz drukiem 3D.

Ważnym punktem programu będą także warsztaty start-up, organizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, przy wsparciu Forum Młodych Przedsiębiorców oraz Business Link Poland. Tradycyjnym już i bardzo oczekiwanym przez uczestników i młodych przedsiębiorców wydarzeniem będzie sesja TOP TRENDS – konkurs na najlepszy start up związany z ochroną zdrowia.

Organizatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia - uruchomione w 2011 roku w Zabrzu centrum inicjatyw, rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, którego celem jest m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych  i wieku podeszłego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną i nanomedycyną oraz bioinżynierią do gospodarki.

Współorganizatorami spotkania są Urząd Miasta Zabrze oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, referencyjny  w Polsce, uznany w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką  i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent miasta Zabrze, Prof. Przemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Prof. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej.

Szczegółowe informacje na temat programu naukowego, wykładowców, koncepcji konferencji dostępne są na stronie:  www.medtrends.pl


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]