Logo Erasmus+

Zgodnie z Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 z dnia 17.03.2015 r. Rektora SUM, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza nabór na:

  • Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2015/2016
    Termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie:
    8.02.2016 – 16.03.2016
  • Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2016/2017 
    Termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie:
    8.02.2016 – 16.03.2016


[Przesłano przez: Michał Henke]