Stypendia rządu francuskiego

Program ten umożliwia wymianę uniwersytecką i naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące tych programów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce, rubryka „Stypendia”: institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/11/20/przyjmowanie-wnioskow-na-programy-stypendialne-rzadu-francuskiego-w-roku-20162017/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/Prezentacja-BGF-2016-2017.pdf

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]