Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

22 stycznia br., odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów w skład której weszła Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta. Rada została powołana w grudniu minionego roku i zasiada w niej dwadzieścia osób reprezentujących wszystkie subregiony województwa śląskiego.

W trakcie pierwszego posiedzenia Śląska Rada ds. Seniorów powołała cztery tematyczne zespoły zadaniowe, które zajmą się wypracowywaniem stanowisk i opinii w kwestiach dotyczących najstarszych mieszkańców województwa. W każdym zespole wskazany został lider, który będzie kierował jej pracami. Liderem zespołu ds. zdrowia została prof. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów to jedna z inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców, podejmowanych przez samorząd na szczeblu województwa.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]