Logo SUM

Informacja z dnia 14.01.2016 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o wynikach  przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2016 r. wyborów.

Łączna liczba Elektorów 630
Wymagane quorum 420
Wydanych mandatów 558

Na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 wybrany został:
prof. dr hab.  n. med. Przemysław Jałowiecki
głosów za - 476
głosów przeciw - 49
głosów wstrzymujących - 30

Na funkcję Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:
Prorektor ds. nauki  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
głosów za - 491
głosów przeciw - 35
głosów wstrzymujących - 23

Prorektor ds. studiów i studentów -  prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
głosów za - 420
głosów przeciw - 99
głosów wstrzymujących - 32

Prorektor ds. klinicznych  - dr hab. n. med.  Damian Czyżewski
głosów za - 491
głosów przeciw - 36
głosów wstrzymujących - 24

Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego -  prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka
głosów za - 442
głosów przeciw - 62
głosów wstrzymujących - 42

Prorektor ds. rozwoju i promocji Uczelni  - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
głosów za - 414
głosów przeciw - 91
głosów wstrzymujących - 45

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło