Logo SUM

 

KOMUNIKAT Nr 18
z dnia14.01.2016 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

  

 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2016r. wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że na funkcję  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 został wybrany

prof. dr hab.  n. med. Przemysław Jałowiecki

Na funkcję Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:

Prorektor ds. nauki  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. studiów i studentów -  prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

Prorektor ds. klinicznych  - dr hab. n. med.  Damian Czyżewski

Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego -  prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka

Prorektor ds. rozwoju i promocji Uczelni  - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Zgodnie z  4  ustęp 1 lit. d) Regulaminu, Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza prawomocność dokonanych wyborów.

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło