Certyfikat

W wyniku wielomiesięcznej ogólnopolskiej rekrutacji do programu TransFormation.doc, organizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”, wśród 500 doktorantów i młodych naukowców, którzy wzięli udział w kursach szkoleniowych organizowanych w czołowych ośrodkach akademickich w krajach Europy Zachodniej i Północnej, a także w USA i w Kanadzie, znalazły się dr n. med. Agnieszka McDowell oraz lek. dent. Agata Trzcionka z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Celem kursu był przede wszystkim  rozwój kompetencji miękkich oraz umiejętności współpracy z sektorem biznesowym. Szczególny nacisk położono na umiejętność zarządzania projektami badawczymi oraz interdyscyplinarne planowanie własnych badań. Wyjazd był zatem doskonałą okazją do wymiany doświadczeń – zarówno z kadrą tworzoną przez zagranicznych naukowców, jak i pomiędzy uczestnikami kursu.

Obie Panie zrealizowały szkolenia w najlepszych ośrodkach akademickich z tzw. listy szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.

Pani dr n. med.  Agnieszka McDowell odbyła szkolenie w Wageningen University & Research Centre, Wageningen , Holandia.

Pani lek. dent. Agata Trzcionka swoje szkolenie odbyła w Lund University, Lund, Szwecja.

Program jest częścią projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. Projekt ten jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]

20160113 certyfikat Lund