Konferencja - zebrani

W dniach 25-27.11.2015 roku, reprezentanci Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok – Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz pracownicy WZP SUM: dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała – Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP), Członek Zarządu Głównego  (PTZP), dr n. med. Joanna Kobza – Sekretarz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Członek Komisji Rewizyjnej PTZP oraz dr n. med. Michał Skrzypek – Skarbnik Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, wzięli udział w dwóch istotnych wydarzeniach w dziedzinie zdrowia publicznego.

25-26.11.2015 roku Wrocławiu w hotelu Haston uczestniczyli w V Forum Know Health – Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej, którego tegorocznym tematem przewodnim były Innowacje technologiczne IT w medycynie – teraźniejszość i przyszłość. Część prezentowanych sesji poświęcona została także międzynarodowym problemom zdrowia publicznego m.in.: Evidence Based Medicine oraz finansom –  potencjalnie największemu problemowi w opiece zdrowotnej w ostatnich 20 latach. Panelistami kongresu byli m.in.: Prof. Andrzej M. Fal – Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Dr Wojciech Matusewicz – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,  Prof. John Middleton – UK Faculty of Public Health, Prof. Mirosław J. Wysocki – Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie, Prof. Jarosław Fedorowski – Gubernator Polskiej Federacji Szpitali, Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  Filip Nowak – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego NFZ.

Następnego dnia, 27.11.2015  w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, w ramach którego uczestnicy wysłuchali kilku interesujących wykładów oraz przeprowadzono panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości, ekspertów polityki zdrowotnej.

/dr n. med. Joanna Kobza, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM/

[Przesłano przez:  Agata Kalafarska]