Logo SUM

 

Zgodnie z podjętymi przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM Uchwałami Nr 27/2015 oraz Nr 28/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku, w sprawie: określenia wysokości dofinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2016 roku informujemy, iż w roku 2016 maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu krajowego wynosi 500 zł, natomiast zagranicznego 1 000 zł. Ponadto w roku 2016 dana osoba otrzymać może nie więcej niż trzy dofinansowania wyjazdów naukowych o procentowej wartości kwoty nie przekraczającej kwoty maksymalnej.

Pierwszy wyjazd – 100%, drugi wyjazd – 75%, trzeci wyjazd – 50%.


[Przesłano przez: A. Wilk]