W dniu 14 lutego 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, potwierdzającego spełnienie standardów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki.

Przyznanie Certyfikatu poprzedzone zostało przeprowadzoną  w dniach od 18 do 20 września 2013 r, wizytą akredytacyjną w ramach projektu "Wsparcie akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat akredytacyjny oraz pozyskanie Statusu Szpitala Akredytowanego dowodzi, że Szpital dokłada wszelkiej staranności aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki, a także profesjonalnego działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.

Otrzymanie certyfikatu daje gwarancję wysokiej jakości usług medycznych i stawia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM w gronie najlepszych placówek w kraju.

W uroczystości między innymi udział wzięli: Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbieta Bieńkowska, Sekretarz Stanu w MZ - Pan Sławomir Neumann, Posłowie Pan Grzegorz Tobiszowski oraz Pan Sławomir Pięta, a także Prezydent Miasta Katowice - Pan Piotr Uszok, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Pan Marcin Pakulski,  oraz Dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 


 [Przesłano przez: Justyna Skolik]