Logo DG

Informujemy, iż na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu „Diamentowy Grant” dnia 14 grudnia 2015 r. została ogłoszona V edycja konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach w/w programu.

Wnioski o finansowanie przedmiotowych projektów należy składać w Dziale ds. Studiów i Studentów do dnia 3 lutego 2016 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie https://osf.opi.org.pl/

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html oraz w Dziale ds. Studiów i Studentów pod nr tel. 32/208 36 72 (osoba do kontaktu: Marta Milewska)


[Przesłano przez: Marta Milewska]